คอร์สอบรมสัมนา

หลักสูตร : DIGITAL MARKETING สำหรับผู้ประกอบการ


DIGITAL MARKETING สำหรับผู้ประกอบการ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร เปลี่ยนผ่านทุกอย่างเข้าสู่ระบบดิจิตอล จากชุมชนต่างๆ ที่เดิมเคยรวมตัวกันตามสถานที่ต่างๆ เปลี่ยนเป็น Social Network, จากเดิมที่ต้องเดินทางออกไปเลือกหาซื้อสินค้าตามร้าน เปลี่ยนเป็นการสั่งซื้อผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทันที ทุกที่ ตลอดเวลา รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ สามารถทำได้สะดวกและง่ายดาย ฯลฯ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ในฐานะของผู้ประกอบการ จะต้องเข้าใจ, รู้ทัน และมีวิสัยทัศน์ จะต้องรู้วิธีใช้งานและ มีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรผ่าน Digital Marketing ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ให้ที่เหมาะสม

รายละเอียดการสัมนา

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
1. เจ้าของกิจการขนาดย่อมถึงขนาดกลาง, ผู้ประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งผู้สนใจจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการที่สนใจนำความรู้ทางด้าน Digital Marketing ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ
2. พนักงานบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารระดับต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตลาดหรือสนใจจะเปลี่ยนมาทำงานในด้านการตลาด แต่ยังไม่มีความรู้ด้าน Digital Marketing
3. นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปที่ไม่เคยศึกษาด้าน Digital Marketing และต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้าน Digital Marketing เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต

วัตถุประสงค์ในการอบรม
1. เพือให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ และเพิ่มพูนความสามารถทางด้านการตลาดดิจิตอลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตน หรือองค์กรที่ทำงานอยู่
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับ ความสามารถและข้อจำกัดของเครื่องมือการตลาดออนไลน์แต่ละแบบ เพื่อสามารถเลือกใช้งานได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการวางแผนการสื่อสารการตลาด บนเครื่องมือ Digital Marketing อย่างเป็นระบบ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงวิธีการวัดผลการทำงานเครื่องมือต่างๆ ของDigital Marketing

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน (10.00 น. - 16.00 น.)

Course Outline
- ช่องทางการสื่อสารที่เปลี่ยนไป
- ค้นหาความต้องการตัวเอง เพื่อจุดยืนบนโลกออนไลน์
- เครื่องมือต่างๆ ของ Digital Marketing
- หัวใจของการทำ Digital Marketing
- เลือกใช้เครื่องมือตาม “งบประมาณ”
- กลยุทธ์การนำเสนอ แบบ Digital Marketing
- การวางแผนการสื่อสารการตลาด ด้วย Digital Marketing
- การวิเคราะห์และประเมินผลแบบ Digital Marketing

สอนโดย สุพจน์ ทรงเผ่า
เกี่ยวกับผู้สอน
อยู่ในวงการพัฒนาเว็บไซต์ตั้งแต่ปี 2544 ประสบการณ์ที่ผ่านมา นอกจากการเป็นโปรแกรมเมอร์, เป็นนักออกแบบระบบ, และออกแบบฐานข้อมูลแล้ว ยังทำหน้าที่ด้านการตลาดไปพร้อมกัน โดยประสบการณ์ทางการตลาดที่ผ่านมา เป็นการทำตลาดแบบออนไลน์เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เพาเวอร์เว็บ แอพพลิเคชั่น จำกัด จบการศึกษาปริญญาโท  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่จัดสัมนา

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าใช้จ่ายในการสัมนา

1,500 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0811948812, อีเมล์ info@powerweb.co.th, LINE ID : @powerweb หรือต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าสัมนาคลิกปุ่มด้านล่าง
ลงทะเบียนเข้าอบรมสัมนา