ความเป็นมา

เรื่องราวความเป็นมา ตั้งแต่แรกเริ่ม ก่อนที่จะมาเป็น Power Web Application Co., Ltd.


จากความสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ และเริ่มเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่อง PC ตั้งแต่ปี 2536 จนเมื่อได้เริ่มรู้จักกับอินเตอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในปี 2542 จึงเริ่มให้ความสนใจ การพัฒนาเว็บไซต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ได้มีโอกาสทำหน้าที่ Web Programmer ในบริษัทหลายแห่ง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์

หลังจากเริ่มทำหน้าที่ Web Programmer ได้ไม่นาน ได้พบประสบการณ์จากเว็บไซต์ต่างประเทศ จึงเกิดความคิดว่าเราน่าจะทำระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ที่ผู้ใช้สามารถจัดการส่วนต่างๆ ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีความรู้ภาษาในการเขียนเว็บ แค่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็น ก็สามารถทำได้ ที่สำคัญคือ ราคาต้องไม่แพง เนื่องจากในเวลานั้นการมีเว็บไซต์สักเว็บดูเป็นเรื่องยุ่งยากและมีราคาแพงมาก นอกจากแพงแล้วยังต้องรอนานอีกอีกต่างหาก

เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงเริ่มทำการออกแบบระบบเว็บสำเร็จรูปขึ้นมา โดยการเขียนผังระบบการทำงานและระบบทางเดินของข้อมูล พร้อมกับออกแบบระบบฐานข้อมูลลงในกระดาษเก็บเอาไว้เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวในการพัฒนาระบบเว็บสำเร็จรูปดังกล่าว และเริ่มลงมือพัฒนาทันทีหลังจากที่การออกแบบเรียบร้อย จนได้ออกมาเป็นเว็บสำเร็จรูปเวอร์ชั่นแรกชื่อว่าระบบ SME Solution ซึ่งระบบนี้จะเป็นเว็บสำเร็จรูประบบร้านค้าออนไลน์เป็นหลัก

หลังจากนั้นเว็บสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ SME Solution ได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากแนวความคิดเดิม โดยนำแนวคิดหลักของระบบ มาใช้ในการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ๆ อีกหลายเวอร์ชั่น

ราวปี พ.ศ. 2545 ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบเว็บสำเร็จรูปครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อระบบ Intelligent System โดยเป็นการนำความต้องการและข้อแนะนำของลูกค้าที่เคยใช้ระบบมาพัฒนาร่วมกับแนวคิดและไอเดียใหม่ๆ ที่ได้จากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น หลังจากนั้นเว็บสำเร็จรูปภายใต้ชื่อระบบ Intelligent System ก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันระบบเว็บไซต์ได้มาถึงยุคที่จะต้องรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์โฟน ยี่ห้อต่างๆ, แท็บเล็ต, iPad และ iPhone ได้โดยที่หน้าตาของเว็บไซต์จะ ต้องมีการปรับรูปแบบการแสดงผลตามอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ไม่ใช่การย่อขนาดหน้าเว็บไซต์แบบเดิมๆ ซึ่งจะทำให้ตัวหนังสือเล็ก ใช้งานยาก

ตัวแปรสำคัญที่ทำให้การพัฒนาเว็บไซต์ต้องเปลี่ยนไปในปัจจุบันคือ การเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, iPad และ iPhone มีอัตราการใช้งานที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่อัตราการขยายตัวของการใช้อินเตอร์เน็ตมาบรรจบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านโทรศัพท์มือถือพอดี แบบถูกที่ถูกเวลา จึงทำให้สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบมือถือสูงมากขึ้น จากสถิติของทรูฮิต และสถิติของ Google พบว่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 50% (รวมทุกอุปกรณ์) เมื่อเทียบกับเครื่องพีซี และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Power Web Application Co., Ltd. มีการพัฒนาเว็บไซต์ระบบต่างๆ ขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา เพื่อรองรับเทรนด์ใหม่ๆ ของเว็บไซต์ ที่เรียกกันว่า Responsive Website Design โดยเน้นให้สามารถรองรับการเข้าถึงการเข้าชมของลูกค้าจากทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, iPad และ iPhone เพราะผู้ชมจะใช้ Smart Phone เข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์หลัก

ปัจจุบัน Power Web Application Co., Ltd. คือบริษัทที่ให้บริการทำเว็บไซต์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นบริการ พัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า, เว็บไซต์สำเร็จรูป, จดโดเมน, บริการพื้นที่สำหรับเว็บไซต์, บริการด้านการตลาด ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง, อีเมล์มาร์เก็ตติ้ง รวมทั้งบริการจัดอบรม หลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต, บริการดูแล อัพเดทเว็บไซต์ลูกค้า รวมทั้งรับพัฒนา Mobile Application ตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น